Kết Hợp Dịch Vụ và Tiết Kiệm với U-verse®

Bundles là gì?

Một gói dịch vụ kết hợp (bundle) là khi quý vị ghi tên đặt mua cùng lúc hai dịch vụ AT&T hoặc hơn. Quý vị có thể kết hợp TV digital, Internet tốc độ cao, và kể cả điện thoại digital!

Có những lợi ích khi kết hợp trọn bộ dịch vụ:

 • Hưởng giá hạ cho các dịch vụ cá nhân, với các gói kết hợp chọn lọc.
 • Lấy một hóa đơn thuận tiện cho mọi dịch vụ AT&T của quý vị.
 • Quản lý hết mọi dịch vụ của quý vị online tại att.com.
 • Hỏi xin giúp đỡ mọi vấn đề kỹ thuật, từ một nguồn đáng tin cậy.

Thắc Mắc Thường Được Hỏi

Hãy tìm hiểu một số thắc mắc thường được hỏi về dịch vụ U-verse.

Máy móc thiết bị tốn kém bao nhiêu?

With AT&T U-verse, bao gồm một máy Total Home DVR® sẵn sàng cho HD, khi quý vị đặt mua một chương trình TV U200 hoặc cao hơn. Mỗi TV phải có một hộp receiver cho U-verse. Có thể đặt mua tới tám hộp receiver nhận tín hiệu, giá $9 một tháng mỗi hộp.

Tôi có thể có gói kết hợp chỉ có TV và Internet?

Vâng, chúng tôi có nhiều gói dịch vụ kết hợp không có điện thoại nhà. Chỉ cần tìm gói Double Play giá hạ, hoặc tự lập nên gói dịch vụ kết hợp cho quý vị.

Total Home DVR® là gì?

Total Home DVR là một máy thâu video digital cho toàn bộ nhà quý vị, được kèm theo hầu hết các gói dịch vụ kết hợp.

Quý vị có thể làm như sau, với máy Total Home DVR:

 • Thâu hình lên tới bốn show cùng lúc, trên một máy DVR.
 • Thâu hình và phát lại các show của quý vị, trong bất cứ phòng nào, từ một máy DVR riêng biệt.
 • Ngưng thâu (pause), chạy tới nhanh (fast-forward) và quay ngược lại (rewind) các show, trên bất cứ TV nào trong nhà quý vị.
 • Ngưng thâu show ở một phòng, và thâu tiếp ở phòng khác
 • Một lần trình chiếu cùng các show đã được thâu trên các TV khác nhau, và điều khiển riêng biệt.
 • Lưu trữ lên tới 422 giờ SD, hoặc 155 giờ nội dung HD, với máy DVR có sức chứa lớn hơn – kèm theo AT&T U-verse U300 và các gói U450 TV.
 • Lập chương trình từ xa cho DVR của quý vị, từ máy điện toán hay điện thoại lưu động của mình.

Tiếp xúc U-verse Family

AT&T U-verse® bao gồm kỹ thuật dây cáp quang fiber optic, và nối kết mạng lưới điện toán, làm cho thế giới của quý vị gần gũi.

TV

TV Digital Cao Cấp

100% digital, xem hơn 225 băng tần truyền hình HD, cộng một máy DVR thâu hình bốn show cùng lúc.

Tìm hiểu thêm about Digital TVmũi tên bên mặt

Internet

High Speed Internet

Sự an toàn, bảo vệ, và tốc độ nhanh lạ thường mà quý vị đáng được hưởng, kèm theo .mạng lưới vô tuyến (không dây) thiết kế sẵn cho tư gia.

Tìm hiểu thêm về Internet tốc độ cao của AT&Tmũi tên bên mặt

Điện Thoại

Điện Thoại Digital cho Tư Gia

Thêm vào d¿ch v¿ U-verse Voice cho di¿n tho¿i, d¿ tang thêm giá tr¿. Trên 20 ch¿c nang d¿c bi¿t, k¿ c¿ h¿p thu voicemail và Caller ID hi¿n th¿ danh tánh ngu¿i g¿i trên màn ¿nh U-verse TV c¿a quý v¿.

Tìm hi¿u thêm v¿ Ði¿n Tho¿i Digital cho Tu Gia TVmũi tên bên mặt